Carria startades med målet att erbjuda en komplett vårdkedja inom vård och behandling. Vi tillgodoser socialtjänstens behov av jour- och familjehem samt boende i olika former. 

Carria tillhandahåller socialtjänsten ett kvalitativt arbete som präglas av kontinuitet, professionellt bemötande och en god samverkan. 
Vi vill genom trygghet, engagemang och delaktighet erbjuda en
god omsorg och ett individanpassat stöd.

LÄS MER
LÄS MER
LÄS MER