Carria är ett litet företag med stort hjärta inom social omsorg. Carria vill erbjuda en komplett vårdkedja inom vård och omsorg. Carria hjälper socialtjänsten i dess behov av jour- och familjehem samt boende för ungdomar och vuxna i olika former.

Carria tillhandahåller för socialtjänsten och för Carrias klienter ett kvalitativt arbete som präglas av kontinuitet, professionellt bemötande och god samverkan. Vi strävar efter att erbjuda; trygghet, erfarenhet, kompetens, engagemang och delaktighet en god omsorg och ett individanpassat stöd.

Vårt arbetssätt är ett nära samarbete med våra uppdragsgivare och vi strävar alltid för väl fungerande kommunikationer, rapporteringar och redovisningar. Uppdragsgivaren hålls löpande informerad, bland annat genom månadsrapporter och aktiv journalföring om vad som sker så att all information alltid är aktuell för alla parter.

LÄS MER
LÄS MER
LÄS MER