Carria är verksamma inom jour- och familjehemsvård, boende med stöd, jour- och akutboende och skyddat boende. Carria tillhandahåller socialtjänsten, familjehem och klienter ett kvalitativt arbete som präglas av kontinuitet, professionellt bemötande och god samverkan.

Carria har lång och bred kunskap från ett flertal områden inom vård och omsorg. Carrias medarbetare har erfarenheter från statlig institution, kommunala stödinsatser och privat vård. Carrias sammanlagda kunskap ger trygghet i bemötande, utveckling och förståelse. 

Våra verksamheter