Carria är verksamma inom jour- och familjehemsvård samt boende med stöd. Carria tillhandahåller socialtjänsten, familjehem och klienter ett kvalitativt arbete som präglas av kontinuitet, professionellt bemötande och god samverkan. test

Carria har lång och bred kunskap från ett flertal områden inom vård och omsorg. Carrias medarbetare har erfarenheter från statlig institution, kommunala stödinsatser och privat vård. Carrias sammanlagda kunskap ger trygghet i bemötande, utveckling och förståelse. 

Carria har tillstånd från IVO.