Välkommen till Carria

Carria är verksamma inom jour- och familjehemsvård, behandlingsfamilj, boende med stöd, jour- och akutboende och skyddat boende.

Carria tillhandahåller socialtjänst, familjehem och klienter ett kvalitativt arbete. Vårt arbete präglas av kontinuitet, professionellt och personligt bemötande, samt god samverkan.

Våra verksamheter

Familjehem

Carrias mål är att utifrån varje barn och ungas särskilda förutsättningar skapa trygghet och erbjuda möjlighet till integration och positiv utveckling.

Boende med stöd

Kollektivt boende och lägenheter för vuxna från 18 år som behöver motiverande och praktisk stöd i vardagen.

Skyddsplaceringar

Carria arbetar utifrån en tydlig steg-för-steg insats där riskbedömningar såsom SARA och PATRIARK görs.

Jour- och akutboende

Kollektivt boende för personer från 21 år som lever i hemlöshet och behöver boende under en begränsad period.

Behandlingsfamilj

Carrias behandlingsfamiljer tar emot barn och unga med komplexa trauman, omsorgsbrist och/eller andra omständigheter som bidragit till en svår och otrygg uppväxt.

Recensioner

Min erfarenhet av placeringar på Carria har varit väldigt smidiga och individanpassande. Carria har varit den verksamhet som tagit emot individer i svåra situationer där andra verksamheter har tvekat att ta emot på grund av brist på kompetens eller annat verksamhetsskäl.

Socialsekreterare, jour- och akutboende

Carrias familjehemskonsulenter är kunniga, professionella och har alltid varit tillgängliga för att kunna ge oss råd och stöd.

Famijehem via Carria sedan 2016

Personal på Carria är kompetenta, inlyssnande och har fokus på individen här och nu. Dem är lösningsfokuserade och har alltid med individen med på tåget i alla beslut som tas och stöttar individen till att bli självgående.

Socialsekreterare, boende med stöd