Upphandling inom familjehemsvård

Carria har blivit tilldelade en ny upphandling med Göteborgs Stad. Upphandlingen avser familjehemsvård för barn och ungdomar 0-20.