Behandlingsfamilj

Carrias behandlingsfamiljer tar emot barn och unga med komplexa trauman, omsorgsbrist och/eller andra omständigheter som bidragit till en svår och otrygg uppväxt.

Behandlingsfamiljer är en del av ett tvärprofessionellt team

Carrias behandlingsfamiljer spelar en avgörande roll i arbetet med barn och ungdomar med normbrytande och antisocialt beteende. Vi på Carria anser att en behandlingsfamilj är ett bättre alternativ för dessa barn och ungdomar än institution eller HVB-hem.

Carrias behandlingsfamiljer tar emot barn och unga med svåra trauman, svår omsorgsbrist och/eller andra omständigheter som bidragit till en svår och otrygg uppväxt.

Carrias behandlingsfamiljer har god kunskap om trauman och på vilket sätt ett traumatiserat barn behöver mötas. Omsorg, kunskap, relation, struktur och tydliga gränser, är några av de kompetenser och förhållningssätt som våra behandlingsfamiljer använder sig av. Inget barn möts på exakt likadant sätt.

Carrias behandlingsfamiljer jobbar även efter ”Barn vill göra rätt om de kan”.  Ett barn eller ungdom vill göra rätt om den sociala kontexten runt barnet är gynnsam för barnet samt att miljön som skapas av behandlingsfamiljen är en miljö där den unge kan kännas sig trygg och sedd.

Kraven för att bli behandlingsfamilj är:

Teamet

För att möta den komplexitet som ett barn eller ungdom kan leva i, krävs ett team som har många kompetenser.

Carrias behandlingsfamilj är en del av ett team som tillsammans jobbar för att skapa det mest gynnsamma förutsättningar för den unge att läka och att utvecklas.

I teamet ingår behandlingsfamilj, handledare och samordnare.  Vid behov ingår även familjebehandlarepsykolog, utredning NP-diagnoser och sjuksköterska

Behandlingsfamiljen har en viktig roll

Behandlingsfamiljen är den del av teamet som är närmast den unge. Både känslomässigt och relationsmässigt. Behandlingsfamiljen skall jobba med främst tre ledord. Relation, trygghet och copingstrategier. Något som är centralt i bland annat TMO (trauma medveten omsorg). Alla våra behandlingsfamiljer får utbildning inom TMO.

Vad behandlingsfamiljen kan få möta

Barn och ungdomar med en svår uppväxt och trauman kan visa detta med en mängd olika typer av beteenden. Så kallade symptom på en destruktiv uppväxt med bristande omsorg och trygghet.

Några av de symptom som en behandlingsfamilj kan få möta är;

  • Självdestruktivitet / Självskadebeteende
  • Psykisk ohälsa
  • Utåtagerande beteende

Skyddsfaktorer

Andra faktorer som kan vara till hjälp i att ett barn eller ungdom får läka i ett nytt hem är en fungerande skolgång och en fungerande fritid. Även här är det barnets och ungdomens förutsättningar och resurser som är centralt. En fungerande skolgång kan vara att den unge tar sig till skolan och är i skolmiljö ett par timmar om dagen. En fungerande fritid kan vara att den unge åker och tittar på teater och annan kultur med någon i familjen.

Ekonomi

Arvode och ersättning är högre än för ett vanligt familjehem eftersom kraven är högre och uppdraget är svårare. Arvode och ersättning diskuteras vid aktuell placeringsförfrågan.

Vill ni bli behandlingsfamilj och uppfyller nämnda krav ovan?

Kontakta oss via formuläret så kontaktar vår samordnare er för vidare information om ett samarbete med oss.

Bli behandlingsfamilj

Vår samordnare kontakter er för vidare information om ett samarbete med oss.

Ni kan även nå oss via:

Carria är upphandlade i

0

kommuner i Sverige.