Boende med stöd

Carria kan erbjuda boendeinsatser i både kollektiva lösningar eller egna lägenheter i södra och västra Sverige.

Carrias stöd riktar sig oupphörligt mot ett individuellt bemötande med syfte att så snabbt som möjligt bidra till självständighet för eget boende. De individer som Carria tar emot har skilda erfarenheter och historia. Carria tar emot individer som är i behov av ADL-coachning i vardagen, coaching med mål om eget boende, stöttning i arbete, arbetssökande, praktik eller utbildning.

Stödboende

Carria erbjuder lägenheter eller kollektivt boende för ungdomar i åldrarna 16 – 20 år som är i behov av psykosocialt stöd och/eller ADL. Ungdomen blir tilldelad en kvalificerad kontaktperson i samband med placering. Stödet är individuellt anpassat och syftar till att ungdomen efter tiden på stödboendet ska kunna klara sin dagliga livsföring på egen hand.

Carria har IVO-tillstånd för målgrupperna: 

Boende med stöd

Carria erbjuder även kollektivt boende eller lägenheter för vuxna från 18 år och uppåt som behöver motiverande och praktiskt stöd i vardagen.

Stödet är individuellt anpassat och klienten får träna på sociala färdigheter som att ta hänsyn till andra hyresgäster, planera sin ekonomi, samt praktisk ADL såsom olika hushållssysslor och matlagning.

Personal på Carria är kompetenta, inlyssnande och har fokus på individen här och nu. Dem är lösningsfokuserade och har alltid med individen med på tåget i alla beslut som tas och stöttar individen till att bli självgående.

Socialsekreterare, boende med stöd

Placeringsförfrågningar

Fyll i formuläret så kontaktar vi er inom kort.

Ni kan även nå oss via:

Carria är upphandlade i

0

kommuner i Sverige.

Bli familjehem

Fyll i formuläret så kontaktar vi er inom kort.

Erfarenhet av att vara familjehem: