Upphandling inom familjehemsvård

Carria har blivit tilldelade en ny upphandling med Göteborgs Stad. Upphandlingen avser familjehemsvård för barn och ungdomar 0-20.

Avtalet gäller under perioden 2022-06-01 – 2026-05-31.

 

 

 

Upphandling inom jour- och familjehemsvård

Carria har blivit tilldelade en ny upphandling. Upphandlingen avser jour- och familjehemsvård, barn och ungdomar 0-20 år i totalt nio kommuner:

– Norrköpings kommun
– Linköpings kommun
– Söderköpings kommun
– Finspångs kommun
– Kinda kommun
– Motala kommun
– Mjölby kommun
– Valdemarsviks kommun
– Åtvidabergs kommun

Avtalet gäller under perioden 2021-09-10 – 2023-09-08.

Upphandling inom tränings-/referenslägenhet

Syftet med boendeformen tränings-/referenslägenhet är att ge den boende referenser för att kunna söka hyreskontrakt på den öppna bostadsmarknaden.

Carria har blivit tilldelade upphandling med totalt fyra kommuner:
– Mölndals stad
– Partille kommun
– Lerums kommun
– Härryda kommun

Avtalet gäller under perioden 2021-06-01 – 2025-05-31.

 

Upphandling med SKL Kommentus

Vi är oerhört stolta över att vi blivit tilldelade upphandling med SKL Kommentus Inköpscentral. Sveriges samtliga kommuner (290 st.) är anslutna till SKL Kommentus och kan använda sig av denna upphandling.
Upphandlingen avser familjehemsvård. 

Avtalet gäller under perioden 2021-09-15 – 2025-09-14.

 

 

Upphandling med Kungsbacka kommun

Carria har blivit tilldelade upphandling med Kungsbacka kommun. Upphandlingen avser skyddat boende. 

Avtalet gäller under perioden 2021-03-01 – 2025-02-28.

 

 

 

Upphandling med Växjö kommun

Carria har blivit tilldelade upphandling med Växjö kommun. Upphandlingen avser skyddat boende.

Avtalet gäller under perioden 2021-01-01 – 2022-12-31.

 

 

 

 

Upphandling inom familjehemsvård

Carria har blivit tilldelade upphandling. Upphandlingen avser familjehemsvård, barn och ungdomar 0-20 år i totalt åtta kommuner:
– Eskilstuna kommun
– Flen kommun
– Gnesta kommun
– Katrineholm kommun
– Nyköpings kommun
– Strängnäs kommun
– Trosa kommun
– Vingåker kommun

Avtalet gäller under perioden 2020-11-01 – 2024-10-31.

Grundutbildning för jour- och familjehem

Från och med idag den 14 oktober kommer vi hålla grundutbildningen ett hem att växa i för våra familjehem. Utbildningen består av åtta utbildningstillfällen. 

Syftet är att ge möjligheten att känna sig förbereda på vad det innebär att vara familjehem och hur det kan påverka både det placerade barnet och den egna familjen. 

Målet är att ge ökade kunskaper om:
– Familjevården och barnen

– Ramarna för uppdraget – lagstiftning, samarbete och roller
– Barnens behov och rättigheter

 

Upphandling med Göteborgs Stad

Carria har blivit tilldelade upphandling med Göteborgs Stad. Upphandlingen avser
akutboende för personer från 21 år. 

Avtalet gäller under perioden 2021-04-01 – 2025-03-31.

 

 

 

 

Upphandling med Enköpings kommun

Carria har blivit tilldelade upphandling med Enköpings kommun. Upphandlingen avser
stödboende för vuxna 18 år och uppåt i totalt fem kommuner:
– Enköpings kommun
– Tierps kommun
– Östhammars kommun
– Heby kommun
– Knivsta kommun

Avtalet gäller under perioden 2020-10-03 – 2024-09-30.

 

Upphandling med kommunförbundet Skåne

Carria har blivit tilldelade upphandling med Kommunförbundet Skåne. Upphandlingen avser konsulentstöd familjehem/jourhem i Skåne, Halland och Kronoberg.

Totalt avser upphandlingen 46 kommuner och gäller under perioden 2020-09-01 – 2024-08-31.

 

 

 

Upphandling med Umeå kommun

Vi är glada över att ha blivit tilldelade upphandling med Umeå kommun inom området stödboende för barn och unga 16-20 år. 
Upphandlingen gäller under perioden 2020-08-01- 2022-07-31

 

 

 

 

Upphandling med Kungsbacka kommun

Vi är oerhört stolta över att ha blivit tilldelade upphandling med Kungsbacka kommun inom området boende med bostöd. Upphandlingen gäller under perioden 2020-07-01 – 2024-06-30.

Vi har blivit upphandlade inom följande områden:
– Jour- /akutboende
– Stöd- /habiliteringsboende