Grundutbildning för jour- och familjehem

Från och med idag den 14 oktober kommer vi hålla grundutbildningen ett hem att växa i för våra familjehem. Utbildningen består av åtta utbildningstillfällen. 

Syftet är att ge möjligheten att känna sig förbereda på vad det innebär att vara familjehem och hur det kan påverka både det placerade barnet och den egna familjen. 

Målet är att ge ökade kunskaper om:
– Familjevården och barnen

– Ramarna för uppdraget – lagstiftning, samarbete och roller
– Barnens behov och rättigheter

 

Upphandling med Göteborgs Stad

Carria har blivit tilldelade upphandling med Göteborgs Stad. Upphandlingen avser
akutboende för personer från 21 år. 

Avtalet gäller under perioden 2021-04-01 – 2025-03-31.

 

 

 

 

Upphandling med Enköpings kommun

Carria har blivit tilldelade upphandling med Enköpings kommun. Upphandlingen avser
stödboende för vuxna 18 år och uppåt i totalt fem kommuner:
– Enköpings kommun
– Tierps kommun
– Östhammars kommun
– Heby kommun
– Knivsta kommun

Avtalet gäller under perioden 2020-10-03 – 2024-09-30.

 

Upphandling med kommunförbundet Skåne

Carria har blivit tilldelade upphandling med Kommunförbundet Skåne. Upphandlingen avser konsulentstöd familjehem/jourhem i Skåne, Halland och Kronoberg.

Totalt avser upphandlingen 46 kommuner och gäller under perioden 2020-09-01 – 2024-08-31.

 

 

 

Upphandling med Umeå kommun

Vi är glada över att ha blivit tilldelade upphandling med Umeå kommun inom området stödboende för barn och unga 16-20 år. 
Upphandlingen gäller under perioden 2020-08-01- 2022-07-31

 

 

 

 

Upphandling med Kungsbacka kommun

Vi är oerhört stolta över att ha blivit tilldelade upphandling med Kungsbacka kommun inom området boende med bostöd. Upphandlingen gäller under perioden 2020-07-01 – 2024-06-30.

Vi har blivit upphandlade inom följande områden:
– Jour- /akutboende
– Stöd- /habiliteringsboende