Ny upphandling

Vi är oerhört stolta över att ha blivit tilldelade upphandling med Kungsbacka kommun inom området boende med bostöd. Upphandlingen gäller under perioden 2020-07-01 – 2024-06-30.

Vi har blivit upphandlade inom följande områden:

  • Jour- /akutboende
  • Stöd- /habiliteringsboende

VIKTIG INFORMATION OM CORONAVIRUSET OCH COVID-19

Bakgrund
Coronaviruset Covid-19 klassas nu som en pandemi vilket innebär att smittan sprider sig i en stor del av världen.  Det första dödsfallet har bekräftats i Sverige men även att en person har tillfrisknat.

Fokus i Sverige är att minska på smittspridning, samt att skydda de mest sårbara i samhället.

Följ de senaste uppdatering och statistik här;
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/ 

Hos Carria
De flesta ungdomar som Carria ger stöd till bor i egna stödlägenheter och har inget direkt samröre med andra personer. På Carrias kollektiva stödboende där det just nu bor 3 st. ungdomar i två separata lägenheter förekommer inga gemensamma måltider eller aktiviteter.

Alla ”våra” ungdomar får uppdaterade hygienföreskrifter och alla har fått eller skall få en personlig genomgång/instruktion i hur de ska agera i offentliga miljöer och i hemmet. Besök av vänner, familj och övriga ska föregås av en diskussion om hur den besökande personen mår och om några symptom förekommer.
Inga personer som uppvisar några symptom på förkylningsliknande tillstånd får besöka kollektiva boendet samt ungdomarna i egna lägenheter. 

Om någon av ungdomarna i stödboendet skulle uppvisa några symptom finns en checklista som ska följas och initieras av personal.
Det som i första hand gäller är självkarantän i den egna lägenheten och kontakt med sjukvården via 1177 samt kontakt med personal via telefon.

Gällande Carrias ansvar kring familjehemmen så skall familjerna själva vidta de åtgärder som ges till allmänheten. Carrias familjehemskonsulenter har fortfarande löpande och tät kontakt med familjerna via telefon, Skype eller liknande. Hembesök kommer enbart ske vid akuta händelser. Möten med familjerna skall och kommer att ske utomhus om alla inblandade är symptomfria.

Alla möten med socialtjänst kommer att ske via telefon alt. Skype eller liknande.

Personalen har instruktioner att stanna hemma vid symptom på förkylning eller luftvägsinfektion och kontakta sjukvårdsupplysningen.

Vid frågor kontakta:
Terje Lien
Verksamhetschef
Tel. 070-610 11 92