Carria erbjuder jour- och familjehem i västra och södra Sverige.

Carrias mål är utifrån varje barn och ungas särskilda förutsättningar skapa trygghet och erbjuda möjlighet till integration och positiv utveckling. Därför erbjuder vi våra jour- och familjehem stöd och rådgivning per telefon dygnet runt, kontinuerlig handledning och anpassade utbildningar utifrån uppdrag och BBIC. 
Carria utbildar alla jour- och familjehem i grundutbildningen Ett hem att växa i.
Carrias utredningsmetodik är väl utarbetad utifrån BRA-fam, familjehemsvinjetter och Kälvesten.

Carrias jour- och familjehem har gemensamt lång erfarenhet av placeringar med bl.a. omsorgsbrist, våld i nära relationer, hedersproblematik, diagnosproblematik och ensamkommande barn.

Carrias konsulenter har lång erfarenhet av att arbeta inom jour- och familjehemsvård, både kommunalt och privat.

Placeringsförfrågningar:
Tel. 031-303 77 98

Carria är upphandlade i totalt 290 kommuner inom jour- och familjehem.