Familjehem

Målet inom Carrias familjehemsverksamhet är att utifrån varje barns särskilda förutsättningar och behov skapa trygghet och förutsägbarhet i vardagen.

Vårt uppdrag

Vi på Carrias familjehemsverksamhet arbetar med att rekrytera och utreda nya familjehem, samt coacha och handleda aktiva familjehem i deras uppdrag. Vi erbjuder våra jour- och familjehem stöd och rådgivning per telefon dygnet runt, kontinuerlig handledning och anpassade utbildningar utifrån uppdrag och BBIC. Carria utbildar alla jour- och familjehem i grundutbildningen Ett hem att växa i. Utifrån behov tillkommer även utbildningar av relevans anpassade efter familjehemsuppdragen, som exempelvis anknytningsteori och traumamedveten omsorg.

Carrias familjehemskonsulenter har varierande bakgrund och kunskap, olika fokusområden utifrån kompetens,  med lång erfarenhet av arbete inom jour- och familjehemsvård, både kommunalt och privat.

Utredning

Familjehemmen utreds av Carrias familjehemskonsulenter tillsammans med verksamhetschef genom en bred, gedigen och väl utarbetat utredningsmetodik bestående av BRA-fam, familjehemsvinjetter och Kälvesten.
Här kan du läsa mer om vår utredningsprocess.

Våra familjehem

Gemensamt har Carrias jour- och familjehem lång erfarenhet av olika former av arbete med barn och unga med utgångspunkt i exempelvis omsorgsbrist, våld i nära relation, hedersproblematik, diagnosproblematik eller flyktbakgrund. Det finns en bred variation hos Carrias familjehem utifrån bakgrund, kunskap och spetskompetens. På så vis kan Carria bidra med ett vidsträckt utbud av familjehem för den mest optimala matchningen. 

Personalen på Carria är lättillgängliga och måna om att skapa god relation med individen och övriga myndigheter så att placeringen blir så bra så möjligt för den enskilda.

Socialsekreterare, barn och unga

Placeringsförfrågningar

Fyll i formuläret så kontaktar vi er inom kort.

Ni kan även nå oss via:

Carria är upphandlade i

0

kommuner i Sverige.

Bli familjehem

Fyll i formuläret så kontaktar vi er inom kort.

Erfarenhet av att vara familjehem: