För familjehem

Som familjehem har du en avgörande roll för ett barn eller en ungdom som inte får sina grundläggande behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj.

Uppdraget som familjehem

De barn och ungdomar som placeras i familjehem har olika upplevelser i sitt bagage, vilka kan handla om omsorgsbrist, upplevd/bevittnad psykisk eller fysisk misshandel, missbruk i hemmet eller försummelse av olika slag. Det kan även handla om ungdomar med krigs-/ flyktbakgrund som kommit till Sverige som ensamkommande. Dessa barn och unga är i behov av trygga vuxna som kan ge dem värme, kärlek och struktur i vardagen för att skapa förutsättningar till ett fungerande liv, skolgång, goda sociala kontakter och en ljus framtid. Barnen som placeras kan ha neuropsykiatriska diagnoser, utåtagerande beteende, skyddsbehov, psykisk ohälsa eller begynnande missbruk. Som familjehem blir du en trygg punkt avgörande för den unges framtid.

Utredningsprocessen

För att bli familjehem behöver du skicka in en första intresseanmälan. Därefter bokas ett initialt möte in där Carrias familjehemskonsulenter får lära känna dig och du har möjlighet till att ställa frågor och få mer information kring familjehemsuppdraget. Om båda parter beslutar att processen ska fortskrida startar en djupgående utredning av er som familj. Utredningsprocessen består av referenstagning, registerutdrag, ifyllning av formuläret BRA-fam, hembesök och djupintervjuer. Kompletterande frågor kan därefter tillkomma och eventuella familjehemsvinjetter med reflektion kring möjliga scenarion som kan uppkomma i familjehemsrollen. När utredningen är klar kommer ni som utrett familjehem läggas fram som förslag på socialtjänstens placeringsförfrågningar av barn/unga som matchar era uttryckta önskemål och er familjesituation.

För att få mer detaljerad information om processen är du alltid välkommen att kontakta oss.

Stöd och utveckling för familjehem

När du blir familjehem blir du tilldelad en konsulent som kontinuerligt coachar och stöttar dig i rollen, du blir erbjuden handledning och får genomgå fortbildning av olika slag.

Familjehemsuppdraget brukar delas upp i jour- /eller stadigvarande familjehem.

Jourplaceringar sker ofta under kortare tid och med mindre förberedelse utifrån ett akut behov av förflyttning från ursprungshem, HVB eller annan jourfamilj/familjehem. En jourplacering brukar generellt vara i ca 1-4 månader, under vilken tid socialtjänsten eftersöker och utreder nytt stadigvarande familjehem för barnet/ungdomen. En längre placering av barn/ungdom inleds ofta som en jourplacering, vilken efter tre månader kan övergå till stadigvarande om placeringen fungerar väl utifrån alla parter, utefter socialtjänsten utredning och beslut.

Som familjehem är det viktigt med trygghet när man har en placering och vi känner oss väldigt trygga i samarbetet med Carria.

Familjehem via Carria sedan 2018

Bli familjehem

Fyll i formuläret så kontaktar vi er inom kort.

Erfarenhet av att vara familjehem:

Carria är upphandlade i

0

kommuner i Sverige.