Du är varmt välkommen med dina frågor till oss!
Jour-/akutboende i Mölnlycke: 031-714 40 01
Vid akuta ärenden: 031-303 77 99

Terje Lien
Verksamhetschef
Direkt: 031-303 77 41
terje.lien@carria.se

Ali Selim
Placeringsansvarig
Direkt: 076-652 86 67
ali.selim@carria.se

Ali Khairy
Samordnare Stöd och omsorg
Direkt: 031-303 77 23
ali.khairy@carria.se

Hoda Selim
Familjehemskonsulent
Direkt: 031-303 77 25

hoda.selim@carria.se 

Clary Sollerhed
Familjehemskonsulent
Direkt: 031-303 77 29

clary.sollerhed@carria.se