Du är varmt välkommen med dina frågor till oss!
Vid akuta ärenden: 031-303 77 99.

Terje Lien
Verksamhetschef
Direkt: 031-303 77 44
terje.lien@carria.se

Ali Selim
Placeringsansvarig
Direkt: 076-652 86 67
ali.selim@carria.se

Ali Khairy
Samordnare boende med stöd
Direkt: 031-303 77 23 
ali.khairy@carria.se

Hoda Selim
Familjehemskonsulent
Direkt: 031-303 77 25

hoda.selim@carria.se 

Clary Sollerhed
Familjehemskonsulent
Direkt: 031-303 77 29

clary.sollerhed@carria.se