Om oss

Carria startades med målet att erbjuda en komplett vårdkedja inom vård och behandling. Vi inriktar oss på olika former av vård- och behandlingsinsatser för barn och unga med psykiatrisk- och psykosocial problematik. Carria erbjuder jour- och familjehem, stödboende, träningslägeneheter, utslussboende samt boende med och utan stöd. 

Carria består av ett team kompetenta medarbetare som har en gedigen erfarenhet av socialt arbete. Våra kunskaper och erfarenheter bidrar till ett helhetsperspektiv där vi dels ser situationer som uppstår från olika perspektiv, och dels har en ökad förståelse för involverade parters roller och situation vilket leder till ett mer lösningsfokuserad, professionellt och kvalitativt arbete. 

Vision

Carria vill bidra till ett bättre samhälle genom att skapa goda förutsättningar för personlig utveckling och ett självständigt liv där individen  får möjlighet att förverkliga sina drömmar.

Ledord och värdegrund

Vi bryr oss om dig. Vi arbetar på ett engagerat sätt. Vi arbetar med hjärtat. Vi visar respekt och ödmjukhet. Carrias värdegrund är gott bemötande, tillgänglighet och kvalitet