Carria startades med målet att erbjuda en komplett vårdkedja inom vård och behandling. Vi inriktar oss på olika former av vård- och behandlingsinsatser för barn och unga samt vuxna. Carria erbjuder jour- och familjehem, boende med stöd och skyddat boende. 

Carria består av ett team kompetenta medarbetare som har en lång och gedigen erfarenhet av socialt arbete. Våra kunskaper och erfarenheter bidrar till ett helhetsperspektiv där vi dels ser situationer som uppstår från olika perspektiv, och dels har en ökad förståelse för involverade parters roller och situation vilket leder till ett mer lösningsfokuserad, flexibelt och kvalitativt arbete. 

Carria vill vara en aktör i vardagen som bidrar till ett bättre samhälle. Carria vill vara delaktig i individens utveckling för ett självständigt och välmående liv där individen är en bidragande samhällsmedborgare.
Carria skapar goda förutsättningar för personlig utveckling och ett självständigt liv där individen får möjlighet att förverkliga sina mål och drömmar.
Carrias värdegrund är respektfullt bemötande, tillgänglighet och kvalitet.