Om oss

Carria är verksamma inom jour- och familjehemsvård, boende med stöd, jour- och akutboende och skyddat boende.

Carria startades med målet att erbjuda en komplett vårdkedja inom socialt arbete, vård och behandling. De olika former av vård- och behandlingsinsatser som Carria erbjuder riktar sig mot såväl barn och unga som vuxna i behov.

Vårt team består av kompetenta medarbetare, vilka har lång och gedigen erfarenhet av olika former av socialt arbete. Teamets breda kunskaper och erfarenheter bidrar till ett helhetsperspektiv anpassat efter uppkommen situation med ökad förståelse för alla involverade parters olika roller. Teamets variation av medarbetare arbetar ständigt mot ett lösningsfokuserat, flexibelt och kvalitativt arbete.

Carria strävar efter att vara en aktör i vardagen som bidrar till ett bättre samhälle. Genom att vara delaktiga i individens utveckling för ett självständigt och välmående liv, skapar vi tillsammans bättre förutsättningar för individen att vara en bidragande samhällsmedborgare. 

Våra verksamheter bidrar till goda förutsättningar för personlig utveckling och ett självständigt liv där individen får möjlighet att förverkliga sina mål och drömmar. Arbetet baseras på en gemensam värdegrund med fokus på respektfullt bemötande, tillgänglighet och kvalitet.

Carrias verksamheter erbjuder:

Carria är upphandlade i

0

kommuner i Sverige.