Carria Stöd och Omsorg med medarbetare har en lång erfarenhet och bred kompetens av att ta emot skyddsplaceringar i lägenheter, kollektivt boende och familjehem.

Carrias skydd är en tydligt steg-för-steg insats där riskbedömningar såsom SARA och PATRIARK görs samt stödinsats för en fungerande vardag, samtalskontakt för kris – och traumabearbetning, sysselsättning, ADL, bostadssökning m.m. 

Skyddsplaceringar i lägenheter:

 • Målgruppen är både män och kvinnor samt familjer som har behov av stöd i skyddat boende.
 • Kontaktperson med erfarenhet av våld i nära och hedersproblematik.
 • Stöd i bl.a. sekretessmarkering, skyddad identitet hos ex. Skatteverket.
 • Lägenheterna finns på ett flertal orter i södra och västra Sverige.
 • Lägenheterna är fullt möblerade med extra individuella startkitt med textilier, husgeråd m.m.
 • Tillgång till personal dygnet runt.

Skyddsplaceringar i kollektivt boende:

 • Carrias kollektiva skyddsboende är för unga kvinnor.
 • Våld i nära och hedersproblematik.
 • Tillgång till personal dygnet runt.
 • Personlarm och skalskydd.
 • Egna fullt möblerade rum, gemensamt kök och badrum.

Skyddsplaceringar i familjehem:

 • Målgrupp är små familjer med barn, minderåriga barn/ungdomar med utsatthet i våld i nära och hedersproblematik.
 • Trappan-samtal för minderåriga barn/ungdomar.
 • Erfarna familjehem.

Placeringsförfrågningar:
Tel. 031-303 77 96

Carria är upphandlade inom skyddat boende.