Stödboende 

Carria erbjuder stödinsatser utifrån individuella behov och förutsättningar. Vistelsen på våra boenden ska upplevas som meningsfull och ska byggas på förtroende och samarbete. Det huvudsakliga syftet med den nya placeringsformen är att, under trygga former, träna och förbereda barnet eller den unge för ett självständigt boende och vuxenliv. Stödboende kan vara ett fristående placeringsalternativ eller fungera som utslussning efter annan vård utanför det egna hemmet, i t.ex. familjehem men också efter vård vid ett särskilt ungdomshem.

Vi har tillstånd från IVO på samtliga lägenheter för målgrupperna:

  • Barn och unga som har kommit som ensamkommande barn till Sverige
  • Barn och unga som tidigare varit placerade för social problematik
  • Barn och unga som lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation

Utöver stödboende erbjuder Carria även träningslägenheter, utslussboende, boende med och utan stöd. Vi erbjuder både självständigt och kollektivt boende i Göteborg med omnejd.